Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Edusa w Suwałkach

O nas

Wystawiamy opinie na prawach poradni publicznej. Działamy zgodnie z przepisami o systemie oświaty.
Nasze opinie są honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne.


KONSULTACJE:

•psycholog
•pedagog
•logopeda
•terapeuta integracji sensorycznej

DIAGNOZA:

•rozwoju małego dziecka
•diagnoza dysleksji rozwojowej (dysgrafii, dysortografii) i dyskalkulii
•diagnoza gotowości i dojrzałości szkolnej
•diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych
•badania psychologiczne w związku z nadpobudliwością i zaburzeniami zachowania
•diagnoza inteligencji
•diagnoza więzi rodzinnych
•diagnoza autyzmu (ADOS-2)

TERAPIA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Celem terapii pedagogicznej jest wspieranie dziecka z deficytami rozwojowymi w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej i edukacyjnej.
W ramach wsparcia pedagogicznego podejmujemy oddziaływania mające na celu stymulowanie rozwoju, usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych.
Odpowiednie zorganizowanie terapii pedagogicznej, zastosowanie właściwych metod i technik pracy dostosowanych do indywidualnych możliwości dziecka usprawnia nie tylko zaburzone funkcje lecz pozytywnie wpływa na sferę emocjonalną, buduje wiarę w umiejętności dziecka.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Terapia psychologiczna obejmuje wykorzystywanie wiedzy z zakresu psychologii behawioralnej, poznawczej, rozwojowej i systemowej w celu wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia psychologicznego systemu rodziny.
Terapia psychologiczna skierowana jest przede wszystkim do dzieci
- z zaburzeniami zachowania
- wykazujących trudności wychowawcze
- z deficytami uwagi
- z trudnościami w nauce
- z deficytami uwagi
- z nadpobudliwością
- z trudnościami w relacjach z rówieśnikami lub rodzicami
- z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Prawidłowy rozwój mowy w dużym stopniu warunkuje dobrze rozwinięte funkcje poznawcze, społeczne i emocjonalne. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka. Brak zdolności komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb, mogą być sygnałem zaburzeń rozwojowych. Terapia logopedyczna ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnej przez stopniowe korygowanie zakłóceń.

Wskazania do terapii logopedycznej:
- opóźniony rozwój mowy
- wady wymowy
- zaburzenia w komunikacji

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Bezpłatne zajęcia dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
Kontakt

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Edusa w Suwałkach
ul. Klonowa 40 lok. 5U
16-400 Suwałki

Telefon:
606 788 252
E-mail:
nppp.edusa@onet.pl